مقالات جدید

برای اطلاع از مقالات جدید در حوزه کشاورزی و باغبانی اینجا کلیک نمایید .

اطلاعات بیشتر

آموزش

در این بخش میتوانید آموزشهای لازم را در زمینه های مختلف کشاورزی ، باغبانی و ... فرا گیرید.

اطلاعات بیشتر

لیست پارک ها و باغ های شهر کرمان

در این بخش به معرفی پارک ها و باغ های شهر کرمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر

 

 آگهي مناقصه عمومي نگهداری فضاهای سبز شهر کرمان

 شهرداري كرمان در نظر دارد انجام عمليات نگهداری فضاهای سبز مناطق دو وچهار به شرح مندرج در جدول ذیل به مدت 13ماه و با مشخصات ذکر شده در اسناد مناقصه از طريق برگزاری مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از كليه پيمانكاران تاييد صلاحيت شده در رشته کشاورزی دعوت بعمل مي آيد ضمن معرفی کتبی نماینده خود جهت خريد اسناد مناقصه از تاريخ 12/7/96  لغایت 24/7/96 و جهت تسليم پيشنهادات تا تاريخ 29/7/96 به مديريت امور قراردادهای شهرداری مرکز  به آدرس کرمان ، خيابان سپه مراجعه نمايند. در ضمن شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است وشرکت کنندگان بايد مبالغ مشخص شده در جدول ذيل را (جهت هر کدام از مناقصه ها به صورت جداگانه) به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه  به يکی از صورتهای ضمانت نامه بانکی و يا وجه نقد واريزی ، به همراه ساير مدارک تحويل نمايند بازگشايي پاکات در تاريخ 30/7/96 انجام می شود و در صورتيكه برندگان مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ضمانت نامه آنها به ترتيب به نفع شهرداری منطقه مربوطه ضبط خواهد شد. بديهي است كه هزينه چاپ آگهي بعهده برندگان مناقصات ميباشد و ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است. 

                                                                                 

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمان

 

                                              

مدیرعامل

مهندس ایمان سیف الهی

 

پیام هفته

امروز همون اول هفته ای هست که همیشه حرفشو میزدی وقرار بود شروع کنی ...

برخیز امروز،روز تغییره...

امروز وقتش رسیده...

وقت حرکت کردن به سمت آرزوها وزندگی ایده ال...

روزی که تو یک قدم به آرزوهایت نزدیکتر می شوی بخواه و حرکت کن ...

و باخودت تکرار کن : این هفته، هفته من است و با امید به خدا به سمت اهدافم حرکت می کنم و می دانم باران رحمت و فراوانی  بر سرم نازل می شود و همه چیز دگرگون می گردد

خداوندا سپاسگزارم 

 

سلام با ارزوی هفته ای پر از خیروبرکت

ورود کابران

حاضرین در سایت

ما 20 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Go to top